Avís legal

|Avís legal
Avís legal2017-02-02T12:02:31+00:00

Informació legal sobre el lloc web www.incic.cat

Objecte

Aquest lloc web ha estat dissenyat per donar a conèixer i permetre l’accés públic a la informació relativa al contingut i les diverses activitats que ofereix www.incic.cat

Contingut

Es proporciona a través d’aquest lloc web informació sobre els serveis per a la comercialització en tot cas, subjecte als termes i condicions que figuren específicament en cada moment i accessibles des d’aquest lloc web, així com dels serveis específics, juntament amb les seves tarifes, que també és objecte de diferents Condicions d’ús de cada un dels serveis prestats per la página web www.incic.cat

Accés i ús

L’accés a aquest lloc web, i l’ús que es faci de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Les condicions d’accés a aquest lloc Web estaran supeditades a la llei i als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari de la mateixa, generalment prohibida qualsevol activitat contra www.incic.cat o altres.

Es considera prohibit l’ús d’aquest lloc web amb fins il·legals o no autoritzats, i en particular no es limita a:

  • Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, la pròpia imatge, del secret de les comunicacions, a la propietat intel·lectual, protecció de dades, etc.)

  • Incloure o introduir qualsevol virus informàtic, arxius corruptes, o qualsevol altre programari similar que puguin causar danys o alteracions en els continguts o sistemes de qualsevol classe accessibles a través d’aquest lloc web similar.

  • L’ús incorrecte o impropi en el normal funcionament i finalitat de tots aquells serveis si poden ser inclosos en el lloc web www.incic.cat

Responsabilitat

La pàgina web www.incic.cat no es fa responsable en cap concepte dels danys que pugui causar als usuaris d’aquest lloc web, o qualsevol altre, per l’ús il·legal o indegut de la mateixa o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d’ella.

Servei

www.incic.cat es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, tècnica o d’altra manera, la possibilitat de modificar unilateralment les condicions d’accés com la totalitat o part dels continguts en ella. www.incic.cat no és responsable de la integritat i exactitud del contingut dels enllaços a pàgines web.

que es pot accedir des de la seva pàgina o continguts que no hagin estat supervisats per la botiga en línia www.incic.cat

Comerç

En cas que a través d’aquest lloc web, dugués a terme un negoci, el mateix serà a la recepció i tramesa de les sol·licituds relatives als productes i serveis presentats en totes les transaccions comercials, si es produeixen, a les disposicions legals vigents, en particular les previstes en el Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista de venda a distància, així com la legislació en tots els assumptes relatius a les condicions generals del Contracte.

En cas d’aplicació de qualsevol dels serveis que s’ofereixen a la página web www.incic.cat el client haurà d’acceptar les condicions generals de l’oferta d’aquests serveis en relació amb cada modalitat particular, el qual, estan disponibles per al client, tant a través de la pàgina web www.incic.cat com a través de correu electrònic i número de telèfon del client.

General

A qualsevol litigiosa o que incumbeixi a la pàgina web www.incic.cat s’aplicarà la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina web, els Jutjats i Tribunals d’Espanya.

La pàgina web www.incic.cat es gestiona a través de:

Incic SL

N.I.F: B59166272

Reg. Mercantil de Barcelona, tomo 20126, folio 197, hoja B-1967

Direcció principal: Passeig, 20 de La Garriga (Barcelona) CP 08530

Tel: 938 718 447

E-mail: incic@incic.cat

L’accés a la pàgina www.incic.cat implica l’acceptació de totes les condicions establertes.